Sådan kan du gøre arbejdspladsen mere sikker

Sådan kan du gøre arbejdspladsen mere sikker

ANNONCE - Produktudvælgelsen baseres på vores egne analyser og research, men kun produkter fra vores kommercielle partnere inkluderes i indlægget. Derfor betragtes dette som en annonce.

Hvis din arbejdsplads har et område, hvor der kører køretøjer af nogen art, så er det vigtigt, at der også er tilstrækkelig skiltning. Det kan virke meget banalt, men det er altså utroligt vigtigt, at man får valgt de rigtige skilte i de rigtige afstande fra de steder, hvor skiltningen skal håndhæves. Det er ikke noget, som tager særligt lang tid at få fikset, og det kan i sidste ende være med til at redde liv, så det er helt klart en mulighed, som man skal overveje.

Tjek mærkningen

Man skal altid kigge på, om skiltene lever op til de gældende krav for dem. Du kan derved sikre dig, at der er lige så stor kvalitet på din arbejdsplads, som der er på vejene. Det gælder også om at få sat skiltene op på en sådan måde, at det er så sikkert som muligt. Når det kommer til mærkningen af færdselstavlerne, så er det vigtigt, at disse er CE-mærkede. Hvis de er det, så overholder de gældende lovgivning omkring færdselstavler og du kan derfor stole på, at de holder til vinden og vejret i Danmark.

Hvilke skilte skal jeg vælge?

Det er måske længe siden, at man var en tur på skolebænken for at kigge på færdselstavler. Det kan betyde, at man måske tolker tavlerne anderledes end andre og derfor er det vigtigt, at man får styr på, hvad alle tavlerne betyder. Det er også vigtigt, at man får sat dem op i passende afstand fra kryds og lignende, så sikkerheden bliver så stor som muligt. Man kan som regel få hjælp til alt dette og mere til af forhandleren, og derfor er det vigtigt at undersøge forhandleren inden man køber. Mange firmaer kunne have brug for tavler af forskellig art på deres arbejdsplads, så de får overblik over færdslen og sikkerheden.