Tips til at gøre boligen klar til vinterens kulde

Tips til at gøre boligen klar til vinterens kulde

ANNONCE - Produktudvælgelsen baseres på vores egne analyser og research, men kun produkter fra vores kommercielle partnere inkluderes i indlægget. Derfor betragtes dette som en annonce.

Når vintermånederne så småt begynder at trænge sig på, bliver vejret koldere, regnen begynder at komme tilbage oftere, mens der ligeledes er muligheder for længere perioder med frost og sne. Sådanne vejrforhold kan i mange tilfælde lede til, at man er nødsaget til at foretage sig nogle forskellige investeringer i boligen, således denne er klar til at tage imod vinterens kulde. Sådanne investeringer kan være ganske fornuftige at lave, da man ved at undgå dem gang på gang kan risikere, at det vil lede til omkostningsfulde skader. Sådanne skader kan vise sig at bliver dyrere at lave, end det ville have været at investere i fornyelse forinden skaden, da nogle skader også kan lede til andre skader i boligen.

Investér eventuelt i nye vandrørssystemer

En af de ting, der kan være fordelagtige at investere i op til vinteren, er afløbssystemer, der bare skal fungere, da det kan lede til frostskader, såfremt vandet ikke kan glide let gennem afløbene. Dette er eksempelvis gældende for tagrender, der ofte bliver fyldt med blade, mos og andet skidt, hvorved vandet ikke kan trænge gennem tagrenderne. Når det så begynder at blive frostgrader, vil tagrenderne tage skade, hvormed vandet ikke afledes korrekt. Derimod vil det blive ledt steder hen, der slet ikke er ønskelige, hvilket også kan ske, uden man er opmærksom på det. Vandskader er også noget af det, der er allerværst i boliger, carporte og andre bygninger, da det kan være særdeles omkostningsfuldt at reparere på. Herfor kan det være en fordel med investering i nye afløbssystemer, da mange tagrender i løbet af en årrække bliver så beskidte, at de ikke er til at gøre ordentligt rene. Får man erhvervet sig nye afløbsrør til tagrender, vaske og meget andet, vil der være mindre risiko for at få vandskader.

Få lavet en efterisolering og se gode resultater på varmeregningen

Udover investering i nye vandrørssystemer kan man med fordel også se på isoleringen i boligen, der i mange tilfælde kan trænge til en efterisolering. Med en sådan efterisolering, vil man sørge for, at boligen er bedre til at holde på den kreerede varme, hvormed opvarmningskilden skal benytte mindre el og energi til opvarmningen af boligen. På den måde vil investering i efterisolering være med til at give besparelser på længere sigt. Det er muligt at få efterisoleret i gulv, på loftet og i ydervægge, der er de hovedsagelige modtagere af vind og vejr, men det er ikke sikkert, at en efterisolering er nødvendig alle stederne, hvilket kan være en fordel at undersøge. At erhverve sig sådanne ting til boligen skal i høj grad betragtes som investeringer, hvorfor man også kan tillade sig at tage et lån til det – læs mere lige her.